Lễ Kỷ niệm 20 năm PFIEV
Giao lưu thầy và trò PFIEV-NUCE