Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV năm học 2019-2020

Chỉ tiêu tuyển sinh: 120 sinh viên Các chuyên ngành tuyển sinh: Cơ sở Hạ tầng Giao thông Kỹ thuật Đô thị Kỹ thuật Công trình [...]

Thông báo tuyển sinh Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV năm học 2018-2019

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 63 CLC (PFIEV) PFIEV ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO, ĐA NĂNG, TIÊU CHUẨN QUỐC [...]

Thông báo đăng ký trực tuyến vào lớp 61 CLC (PFIEV)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 61 CLC (PFIEV) PFIEV ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO, ĐA NĂNG, TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ     [...]

Thông báo tuyển sinh Chương trình PFIEV năm học 2016-2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO (PFIEV) NĂM HỌC 2016-2017 1. Chương trình Đào tạo kỹ sư chất lượng [...]