Thông báo

Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2017-2018 Ghi chú: Thời khóa biểu chỉ đưa lên website 01 lần đầu mỗi học kỳ. Các thay [...]

Thông tin việc làm cho Kỹ sư Xây dựng tại Nhật Bản

THÔNG TIN VIỆC LÀM Ở NHẬT BẢN CHO KỸ SƯ XÂY DỰNG NHÀ, CẦU, ĐƯỜNG, MÁY XÂY DỰNG, CẢNG, CT THỦY, VẬT LIỆU XD, KINH TẾ [...]

Thông báo cuộc thi Pont Maquette 2016-2017

Như thông lệ hằng năm, Ban KSCLC tổ chức cuộc thi sáng tạo mô hình cầu mang tên Concours Pont-Maquette. Quá trình thực hiện: [...]

Quy định học và chuẩn ngoại ngữ của sinh viên Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV)

QUY ĐỊNH HỌC VÀ CHUẨN NGOẠI NGỮ TẠI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO (PFIEV) (Căn cứ theo Quyết định số [...]

Bộ GD&ĐT xác nhận Văn bằng KSCLC tương đương trình độ Thạc sĩ

Bộ GD-ĐT đã ban hành văn bản xác nhận Văn bằng Kỹ sư thuộc Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được công [...]

Khung chương trình đào tạo PFIEV-EGC

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG   1. Khung chương trình đào tạo chuyên ngành [...]