Du học

Giới thiệu du học École nationale des ponts et chaussées

Ngày 22/5/2019, ông Thibaut Skrzypek - École nationale des ponts et chaussées đã có buổi giới thiệu về du học Pháp tại Trường Đại [...]

Diễn đàn du học Pháp 2019

Sáng ngày 18/7/2019, Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) phối hợp với Viện Pháp thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đồng [...]

Sinh viên 58CLC nhận được thư chấp nhận du học từ École de Ponts ParisTech

Chúc mừng các sinh viên 58CLC nhận được thư chấp nhận du học học bổng từ École de Ponts ParisTech (Pháp): Vũ Mạnh Trung [...]

Venir vivre en France – Préparer votre arrivée en France

Venir vivre en France - Préparer votre arrivée en France Đây là tài liệu bổ ích, nên đọc, dành cho các bạn sinh viên sắp hoặc có dự [...]

Cẩm nang “Học bổng không khó”

Cẩm nang “Học bổng không khó” “Cẩm nang học bổng không khó” là cẩm nang du học Pháp dành cho sinh viên PFIEV-EGC do tập [...]