Khung chương trình đào tạo PFIEV

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO – PFIEV

Để xem khung chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh và Tiếng Pháp, vui lòng chuyển sang giao diện website Tiếng Anh.

Chú ý: Nếu bạn đang sử dụng Internet Download Manager (IDM), vui lòng tắt nó đi mới xem được tài liệu pdf này (chỉ cần tắt tệp pdf từ danh sách tải xuống tự động của IDM).