Thông báo tuyển sinh Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV năm học 2019-2020

Chỉ tiêu tuyển sinh: 120 sinh viên Các chuyên ngành tuyển sinh: Cơ sở Hạ tầng Giao thông Kỹ thuật Đô thị Kỹ thuật Công trình thủy Vật liệu Xây dựng   https://youtu.be/IiluBXzRhaE Giới thiệu Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) https://youtu.be/bDfHefpQnvk Ngành Cơ [...]

Giải bóng đá truyền thống sinh viên PFIEV-EGC năm học 2015-2016

Giải bóng đá truyền thống sinh viên PFIEV-EGC năm học 2015 – 2016 Như thông lệ, hằng năm Liên chi đoàn Ban KSCLC tổ chức giải bóng đá [...]