Sinh viên 59 KSCLC bảo vệ thành công Đồ án tốt nghiệp

Trong các ngày 16/5 và 21/5/2019, sinh viên các lớp 59KSGT, 59KSĐT và 59 KSCT tiến hành bảo vệ Đồ án tốt nghiệp để nhận bằng Tốt nghiệp do Trường Đại học Xây dựng cấp.

Sinh viên 59 KSCT bảo vệ trước Hội đồng Việt

Sinh viên 59 KSĐT bảo vệ trước Hội đồng Việt

Sinh viên 59 KSGT bảo vệ trước Hội đồng Việt

Ngay sau đó, vào ngày 24/5/2019 sinh viên tiến hành bảo vệ trước Hội đồng Pháp – Việt để nhận Bằng Kỹ sư chất lượng cao do Trường ĐHXD và các trường đối tác Pháp cùng cấp.

Sinh viên 59 KSCT chụp ảnh cùng Hội đồng Pháp – Việt

Sinh viên 59 KSGT chụp ảnh cùng hội đồng Pháp – Việt

Ban KSCLC