PFIEV TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2020

Chỉ tiêu tuyển sinh: 120 sinh viên

Hình thức tuyển sinh:

Xét chọn theo điểm từ cao xuống thấp đối với sinh viên đỗ vào Trường Đại học Xây dựng từ 18 điểm trở lên, có nguyện vọng vào học chương trình PFIEV (nộp đơn đăng ký vào học PFIEV)  từ các Khoa: Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Khoa Cầu đường, Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Khoa Công trình thủy, Khoa Công trình Biển và Dầu khí, Khoa Vật liệu Xây dựng, Khoa Kỹ thuật Môi trường và Khoa Công nghệ thông tin. 

Tư vấn tuyển sinh:

Điện thoại:

  • 0982419265
  • 0903290202

Facebook: PFIEV.NUCE Facebook

Các chuyên ngành tuyển sinh:

  • Cơ sở Hạ tầng Giao thông
  • Kỹ thuật Đô thị
  • Kỹ thuật Công trình thủy
  • Vật liệu Xây dựng

Giới thiệu Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV)

Ngành Cơ sở hạ tầng giao thông (IT)

Ngành Kỹ thuật Đô thị (IU)

Ngành Kỹ thuật công trình thủy (IH)

Ngành Vật liệu xây dựng (MC)

Các bài gợi ý xem thêm: