Ngành Cơ sở Hạ tầng Giao thông (IT)

Ngành Kỹ thuật Đô thị (IU)

Ngành Kỹ thuật Công trình thủy (IH)

Ngành Vật liệu Xây dựng (MC)

Lễ Kỷ niệm 20 năm PFIEV
Giao lưu thầy và trò PFIEV-NUCE