Khung chương trình đào tạo PFIEV-EGC

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

 

1. Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Cơ sở Hạ tầng Giao thông

Khung chuong trinh dao tao – Co so Ha tang Giao thong

2. Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Đô thị

Khung chuong trinh dao tao – Ky thuat Do thi

3. Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Công trình thủy

Khung chuong trinh dao tao – Ky thuat Cong trinh thuy