Thông báo cuộc thi Pont Maquette 2016-2017

Như thông lệ hằng năm, Ban KSCLC tổ chức cuộc thi sáng tạo mô hình cầu mang tên Concours Pont-Maquette.

Quá trình thực hiện: Đăng ký tham gia theo nhóm, xây dựng mô hình cầu, thực hiện kiểm tra tiến độ, viết và nộp báo cáo bằng Tiếng Pháp về quá trình thực hiện mô hình cầu từ 5 đến 10 trang A4, có chụp hình minh họa quá trình thực hiện mô hình cầu của nhóm, dự thi và trao giải.

Thành phần tham gia: Sinh viên PFIEV-EGC khóa 59CLC, 58CLC và 57CLC.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 30/12/2016 đến 10/01/2017.

Hình thức đăng ký: sinh viên nộp danh sách đăng ký theo nhóm cho lớp trưởng, lớp trưởng tập hợp các nhóm và gửi về VP Ban KSCLC trong thời hạn trên.

Thời gian thi: trung tuần tháng 5/2016 ( sẽ thông báo sau ).

 

Thông tin và thể lệ chi tiết cuộc thi xem tại file đính kèm. 

Reglement 2016-2017