Ban KSCLC nhận được Label “EUR-ACE Master” công nhận trình độ tương đương Thạc sĩ

Ban Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV-EGC) đã nhận được Label EUR-ACE Master công nhận trình độ tương đương Thạc sĩ do Ủy ban cấp bằng Kỹ sư của Pháp (CTI) và hiệp hội kiểm định đào tạo Kỹ sư Châu âu cho chương trình giảng dạy đại học.

Copy of 0001

Chuyên ngành Cơ sở hạ tầng giao thông

Copy of 0001

Chuyên ngành Kỹ thuật Đô thị

Copy of 0001

Chuyên ngành Kỹ thuật Công trình thủy

Ban KSCLC