Ban Kỹ sư Chất lượng cao (PFIEV) Trường ĐHXD làm việc với chuyên gia Pháp về đổi mới chương trình đại cương môn Vật lý và Toán học

Từ ngày 27/2/2018 đến ngày 1/3/2018, Ban Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao (PFIEV) Trường ĐHXD đã làm việc với chuyên gia Pháp đến từ Trường Trung học Louis-Le-Grand và ba Trường thành viên PFIEV khác tại Việt Nam gồm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh và Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng về việc đổi mới chương trình đại cương môn Vật lý và Toán học đối với đào tạo kỹ sư chất lượng cao.

Các phiên làm việc diễn ra tại Trường Đại học Xây dựng từ ngày 27/2/2018 đến ngày 1/3/2018 với sự tham gia của 02 chuyên gia đến từ Trường THPT Louis Le Grand – Pháp là: GS. Vật lý Malek KIOUS và GS. Toán học Marc Becker cùng đại diện của 4 Trường thành viên. Cụ thể, về phía Trường ĐHXD có: PGS.TS Phạm Xuân Anh – Phó Hiệu trưởng, Trưởng Dự án PFIEV; PGS.TS Bùi Hùng Cường – Trưởng Ban kỹ sư CLC, Trợ lý dự án PFIEV; cùng cácTrưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn và các giảng viên bộ môn Vật lý, Toán học. Về phía Trường ĐHBK Hồ Chí Minh có: TS. Trần Thị Ngọc Dung – Giảng viên Vật lý; PGS.TS Nguyễn Đình Huy – Trưởng Bộ môn Toán ứng dụng. Về phía Trường ĐHBK Đà Nẵng có: ThS. Bùi Tuấn Khang – Giảng viên Toán; PGS.TS Lê Cung và TS. Nguyễn Thị Xuân Hoài – Giảng viên Vật Lý. Về phía Trường ĐHBK Hà Nội có: TS. Lê Đình Nam – Trưởng Bộ môn Toán ứng dụng; PGS.TS Đỗ Phương Liên và PGS.TS Lê Tuấn – Giảng viên Vật lý.

Trong 3 ngày làm việc, các chuyên gia đã thảo luận về chương trình khung, dự giờ và trao đổi về phương pháp giảng dạy, điều kiện giảng dạy và học tập cũng như các khó khăn của sinh viên để từ đó đi đến thống nhất chương trình khung cho hai môn đại cương Toán và Vật lý. Cụ thể, đối với môn Toán, các chuyên gia đã thống nhất: Giảm nhẹ một số nội dung lý thuyết trong chương trình giảng dạy; Tăng thời lượng tự học của sinh viên; Cải tiến phương pháp giảng dạy bằng cách tăng cường các bài toán ứng dụng, sử dụng các công cụ tin học, phần mềm tính toán; Thống nhất chương trình khung môn Toán đại cương; Soạn thảo nội dung chương trình chi tiết cho từng học phần với các mục tiêu giảng dạy cụ thể, đề xuất các ví dụ, bài tập ứng dụng, bài tập minh họa bằng công cụ tin học. Dự kiến chương trình chi tiết sẽ hoàn tất vào cuối tháng 4/2018.

Đối với môn Vật lý đại cương, các bên đã thống nhất: Sau giai đoạn chỉnh sửa chương trình giảng dạy môn Vật lý 1 và Vật lý 2 tại Trường THPT Louis Le Grand vào tháng 5/2017, Hội đồng điều chỉnh chương trình Vật lý đã thống nhất được việc xây dựng một chương trình khung cho toàn bộ chương trình Đào tạo kỹ sư Chất lượng cao tại Việt Nam. Chương trình khung này xác định các kiến thức cần được giảng dạy, lý thuyết, bài tập và thí nghiệm cho từng học phần của môn Vật lý được giảng dạy ở học kỳ 4 bao gồm 5 môn: Vật lý sóng, Nhiệt học và Cơ học chất lưu, Cơ học vật rắn và Sóng cơ, Điện – Điện động học, Điện tử. Chương trình này được áp dụng cho các trường thành viên PFIEV.

Những thỏa thuận này đã được các bên thống nhất và ký kết trong biên bản họp ngày 1/3/2018.

GS Toán học  Marc Becker – Trường THPT Louis Le Grand phỏng vấn sinh viên Ban Kỹ sư chất lượng cao Trường ĐHXD

Copy of Khai mac

Toàn cảnh buổi làm việc thống nhất việc điều chỉnh chương trình môn Vật lý và Toán học đại cương

Đại diện các bên ký kết biên bản họp điều chỉnh chương trình môn Vật lý và Toán học đại cương

Đại diện các bên chụp ảnh lưu niệm

Trang Ninh – Phòng TT&TT