Bảng vàng thành tích Sinh Viên Giỏi PFIEV-EGCH

Bảng vàng thành tích Sinh Viên Giỏi PFIEV-EGCH

Các thành tích cao trong học tập là thế mạnh của sinh viên Ban Kỹ sư chất lượng cao Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (PFIEV-EGCH). Hằng năm, Ban Kỹ sư chất lượng cao có số lượng sinh viên tham gia dự thi SVG, Olympic, NCKH đông và đạt nhiều giải cao.

Xem danh sách sinh viên PFIEV-EGCH đạt giải qua các kỳ thi Sinh viên giỏi từ năm 2011 đến 2021 ở liên kết sau đây.

Bảng tổng hợp thành tích sinh viên giỏi từ năm 2011 đến 2021