Học bổng khuyến khích học tập gồm: Học bổng khuyến khích học tập theo kỳ của trường ĐHXD trao cuối mỗi học kỳ; học bổng Đỗ Quốc Sam, học bổng Kumho Asiana, học bổng Merali, học bổng CSC,... được trao mỗi năm 1 lần. Sinh viên có thể xem chi tiết tại đây http://ctsv.nuce.edu.vn/Hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap
Em có thể đến Văn phòng Ban điền vào mẫu Phiếu xác nhận sinh viên của Trường Đại học Xây dựng. Mục "Lý do xin xác nhận" ghi "Xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương". Ban KSCLC sẽ xác nhận vào Phiếu này, sau đó sinh viên chuyển đến Phòng CTCT&QLSV để xin chữ ký và đóng dấu tại Phòng Văn thư đóng dấu.
Vay vốn ngân hàng được thực hiện 2 lần mỗi năm, thông thường Học kỳ 1: từ ngày 1/8 đến 30/10; Học kỳ 2: từ ngày 1/1 đến 30/2. Lịch chính xác sẽ được thông báo đầu mỗi năm học. Sinh viên xem các biểu mẫu tại đây. http://pfiev.nuce.edu.vn/bieu-mau-danh-cho-sinh-vien.html
Sinh viên bắt buộc phải hoàn thành tất cả các môn học và điều kiện ngoại ngữ Delf A2 hoặc Toiec 375 (áp dụng từ K60) mới được xét đi thực tập tốt nghiệp. Sinh viên hoàn thành thực tập tốt nghiệp và điều kiện về ngoại ngữ ra trường Delf B1 hoặc Toiec 450 (áp dụng cho K61) sẽ được xét giao đồ án tốt nghiệp theo đợt.