Cementys Vietnam tuyển dụng thực tập sinh (3/2021)

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH CÓ LƯƠNG

KỸ SƯ DỰ ÁN

Quan trắc kết cấu – dự án Grand Paris Express

Cementys Vietnam là chi nhánh của Cementys® – một công ty của Pháp thuộc tập đoàn Socotec, chuyên về theo dõi và giám sát kết cấu công trình, bao gồm:

 • Các cơ sở hạ tầng trong sản xuất và tích trữ năng lượng (Năng Lượng Hạt Nhân, Nhiệt Điện, Thủy Điện, Phong Điện, Dầu Khí)
 • Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải (Cảng Hàng Không, Hầm Dường Bộ, Cầu, Đường Bộ, Đường Sắt, Công Trình Thủy – Công Trình Biển)
 • Mạng lưới và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (Hệ Thống Nước Sạch, Hệ Thống Nước Thải, Hệ Thống Điện, Hệ Thống Khí Đốt, Hệ Thống Nhiên Liệu)

Tổng quan :

Trong khuôn khổ dự án Mở rộng và Xây mới hệ thống Metro thành phố Paris (Grand Paris Express), Cementys đảm nhiệm việc bố trí và theo dõi các cảm biến quan trắc xây dựng nhằm giúp việc xây dựng được tiến hành an toàn và đạt chất lượng, hạn chế ảnh hưởng của việc thi công trong không gian đô thị, đồng thời đảm bảo an toàn cho người và công trình.

Thực tập sinh sẽ làm việc trong các nhóm dự án và báo cáo trực tiếp tới trưởng dự án. Trong quá trình làm việc sẽ được đào tạo qua các khóa học do Cementys tổ chức.

Mô tả công việc :

 • Quản lý, đảm bảo dữ liệu quan trắc liên tục. Đưa ra cảnh báo khi dữ liệu bị ngừng hoặc xuất hiện giá trị bất thường (ứng suất, nhiệt độ, độ lún, độ nứt, …)
 • Làm việc nhóm (Việt Nam, Pháp) tìm ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý vấn đề.
 • Sửa lỗi và cải thiện hiệu suất xử lý dữ liệu. Hỗ trợ thiết lập phát triển tự động hóa phân tích dữ liệu.
 • Trình bày các dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng với sự hỗ trợ của nền tảng vistadatavision.com
 • Thực hiện báo cáo hàng ngày, báo cáo tuần, báo cáo tháng trên cơ sở dữ liệu đã xử lý.

Yêu cầu cho ứng viên :

 • Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành : ĐH Giao Thông, ĐH Xây dựng, Bưu Chính Viễn Thông, Bách Khoa, …
 • Hiểu biết căn bản ngôn ngữ lập trình là lợi thế.
 • Ngoại ngữ: tiếng Pháp (đọc hiểu). Giao tiếp tốt là một lợi thế.
 • Chủ động, có khả năng phân tích, tổng hợp và làm việc nhóm.

Địa điểm làm việc :

Công ty Cementys Việt Nam, 17/275 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Ứng viên quan tâm gửi CV vào mail

thihangtruong@cementys.com

Số điện thoại : 02 43 23 23 057 (Chị Hằng phụ trách nhân sự)


OFFRE DE STAGE REMUNERE

PROJECT ENGINEER

Monitoring d’Infrastructure – Projet Grand Paris Express

Cementys Vietnam est une filiale de Cementys® – société française, membre du groupe Socotec, spécialisée dans la surveillance et le suivi du comportement des infrastructures et des ouvrages:

 • Infrastructures de production et stockage d’énergies (Energies Nucléaire, Thermique, Hydraulique, Eolienne, Pétrole&Gaz)
 • Infrastructures de transport (Aéroports, Tunnels, Ponts, Routes, Ferroviaire, Maritime et Fluvial)
 • Réseaux et Utilities (réseaux d’Eaux, Assainissement, Electricité, Gaz, Carburants)

Problématique du sujet :

Dans le cadre du projet du Grand Paris Express, Cementys instrumente les ouvrages d’art (gares, tunnels) et les avoisinants pour garantir la bonne conduite des travaux, limiter les nuisances en contexte urbain et assurer la sécurité des biens et des personnes.

Le stagiaire travaillera dans des équipes projets et à l’Ingénieur Principal de son équipe. Il assistera aux formations Cementys.

Objectif de stage :

 • Suivre des données, assurer que les mesures soient traitées et affichées sans interruption.
 • Alerter au cas d’arrête de mesures ou détection de mesure anormale/dépassement de seuil.
 • Travailler en équipe (Vietnam-France) pour analyser et résoudre les problèmes.
 • Dépanner et améliorer le traitement des données, appuyer l’automatisation de l’analyse des mesures.
 • Afficher les mesures sur la plate-forme vistadatavision.com
 • Rédiger les rapports journaliers/hebdomadaires/mensuels

Niveau d’études et connaissances requis :

 • Etudiant en fin d’études ou jeune diplômé en Génie Civile / Architecte / Mécanique / Automation / Informatique.
 • Connaissances de programmation est un plus.
 • Savoir se débrouiller en français.
 • Autonomie, débrouillardise, capacité de synthétiser et analyser.

Lieu du poste :

Cementys Vietnam, 17/275 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoï

Contact :  Mme. Hang – responsable RH

thihangtruong@cementys.com – 02 43 23 23 057

Tài liệu đính kèm:

Fiche de poste – Stage Cementys Vietnam 20210310 – Vi

Fiche de poste – Stage Cementys Vietnam 20210310 – Fr