Công ty CP Sông Đà 9 tuyển dụng kỹ sư xây dựng (11/2020)

Công ty CP Sông Đà 9 tuyển dụng Kỹ sư xây dựng. Xem chi tiết tại đây.