CTI công nhận kiểm định Chương trình đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao tại Việt Nam – PFIEV cho 4 chuyên ngành tại Trường ĐHXD HN

Sau quá trình kiểm định kéo dài từ tháng 01 đến tháng 5/2022, tại phiên họp toàn thể ngày ngày 17/05/2022 ở Paris, Ủy Ban Văn bằng Kỹ sư Pháp (CTI) đã ra quyết định công nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV tại trường ĐHXDHN cho 4 chuyên ngành Cơ sở Hạ tầng Giao thông (IT), Kỹ thuật Đô thị (IU), Kỹ thuật Công trình thủy (IH), và Vật liệu Xây dựng (MC); cũng như đồng ý cấp thương hiệu Châu Âu EUR-ACE® tương đương trình độ thạc sĩ cho chương trình đào tạo PFIEV, giai đoạn 2022-2028.

Họp kiểm định trực tuyến tại Trường ĐHXD HN với CTI

Kết quả kiểm định được CTI công bố tại địa chỉ

https://api.cti-commission.fr/uploads/audits/1/9/6/7/audit/avis.pdf

 

PFIEV