LIÊN CHI ĐOÀN BAN KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO

LIÊN CHI ĐOÀN BAN KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO

Ban chấp hành Liên chi đoàn Ban KSCLC (7 đ/c):

Họ và tên Đơn vị Chức vụ
ThS. Đỗ Linh Chi Ban KSCLC Bí thư
Nguyễn Nam Khánh 62CLC1 Phó Bí thư
Nguyễn Thu Trang 62CLC1 Phó Bí thư
Nguyễn Đình Đức 63CLC2 Ủy viên
Phạm Quang Hiển 63CLC2 Ủy viên
Phạm Khánh Hiệp 63CLC1 Ủy viên
Nguyễn Văn Hùng 63CLC2 Ủy viên
Phùng Ngọc Hà My 63CLC1 Ủy viên

ĐỘI SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN BAN KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO:

Đội trưởng: Nguyễn Khương Duy; Chi đoàn: 63CLC2; Điện thoại: 0963957213;