HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN PFIEV

A. HỌC BỔNG DU HỌC PHÁP

♦ Học bổng Eiffel tại Pháp

Học bổng Eiffel dành cho sinh viên giỏi năm thứ 4 sang học song bằng tại trường quốc gia Cầu đường Paris và Trường INSA-Lyon.

♦ Học bổng thực tập tốt nghiệp tại Pháp

Học bổng thực tập và làm đồ án tốt nghiệp tại Pháp 6 tháng.

Học bổng bán phần của các trường đối tác Pháp

Học bổng này có giá trị thay đổi tùy theo năm học.

B. HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

Quỹ học bổng mang tên cố Giáo sư Đỗ Quốc Sam dành cho sinh viên hệ chính quy. Học bổng được xét và cấp theo định kỳ vào ngày khai giảng hàng năm cho đối tượng là sinh viên Đại học Xây dựng hệ dài hạn chính quy đảm bảo tiêu chuẩn và số lượng chỉ tiêu xét thưởng, bao gồm 01 học bổng đặc biệt trị giá hai mươi triệu đồng (20.000.000VNĐ) và các học bổng thường trị giá năm triệu đồng (5.000.000VNĐ).

♦ Học bổng Kumho Asiana

Học bổng cố giá trị khoảng 2.150.000 VNĐ/1 học kỳ/1 sinh viên được trao trong cả 4 – 5 năm học đại học cho các em sinh viên năm thứ nhất có thành tích xuất sắc trong học tập (có điểm thi đầu vào đại học cao nhất) và con em các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Công tác xét chọn dựa vào kết quả phỏng vấn trực tiếp.

♦ Học bổng Merali

Với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Shirin Pandju Merali, Quỹ Châu Á kết hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển xây dựng Chương trình Học bổng Merali tại Việt Nam nhằm hỗ trợ cho các nữ sinh có năng lực học tập nhưng không có khả năng tài chính để học tiếp đại học.

♦ Học bổng CSC

Giải thưởng CSC được tạo ra nhằm mục đích khuyến khích phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Xây dựng đang theo học năm thứ 2 đến năm thứ 4 có kết quả học tập và nghiên cứu khoa học xuất sắc. Giải thưởng được trao hằng năm vào dịp lễ khai giảng và cho một 01 sinh viên xuất sắc nhất của năm, khoảng 5000USD