Học bổng thực tập từ 3 đến 6 tháng tại doanh nghiệp Pháp

Phòng Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Xây dựng thông báo học bổng thực tập từ 3 đến 6 tháng tại doanh nghiệp  Pháp dành cho sinh viên Việt Nam.

Đây là chương trình học bổng của Sứ quán Pháp.

Chi tiết của chương trình học bổng tại đường link sau đây:   http://www.ambafrance-vn.org/Appel-a-candidatures-pour-le-programme-de-bourses-de-stages-en-entreprises

————-
International Cooperation Department

National University of Civil Engineering – NUCE

55 Giai Phong Road, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Tel: +84.4.3.869 1302; +84.4.3.869 9403

Fax: +84.4.3.869 1684