Lịch làm việc

Thời gian làm việc: 

Buổi Sáng: từ 8h30 – 11h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.

Buổi Chiều: từ 13h30 – 17h00 từ Thứ 2 đến Thứ 5 hàng tuần.

Chú thích: Chiều Thứ 6 hàng tuần Thư viện – Phòng đọc ngừng phục vụ để kiểm kê và làm công tác vệ sinh.