pfiev-logo1

BAN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ( PFIEV-EGC )

hh

Địa chỉ: Tầng 3 – Nhà H1, 55 Giải Phóng – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Điện thoại: 024.36280396 (Văn phòng)

Email: pfiev-egc@nuce.edu.vn,

hoặc pfiev@nuce.edu.vn (văn phòng), lienhesv.pfiev.egc@gmail.com (liên lạc sinh viên & cựu sinh viên)