Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV đào tạo 5 năm, được xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc các kiến thức về khoa học cơ bản (2 năm đầu) và các kiến thức chuyên ngành (3 năm sau).

Giai đoạn 1 (2 năm đầu) : các môn học chung (kiến thức đại cương)

Đối tác : trường Lycée Louis le Grand.

Giai đoạn 2 (3 năm sau) : các môn học cơ sở chuyên ngành và chuyên ngành.

Thông thường sinh viên hoàn thành hết 3 học kỳ đầu thì sẽ bước vào Kỳ thi phân nghành  (khoảng tháng 3 hằng năm). Các môn thi gồm Toán và xác suất thống kê (hệ số 3), Vật lý (hệ số 2) và Ngoại ngữ  (hệ số 1, thi Pháp hoặc Anh). Kỳ thi này nhằm mục đích định hướng cho sinh viên được chuyển lên Giai đoạn 2 vào học 1 trong 15 chuyên nghành đào tạo tại 1 trong 4 trường Đại học thuộc PFIEV tại Việt nam (Đại học Xây dựng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng và Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh). Sinh viên ngoài chương trình PFIEV của 4 trường đại học thành viên PFIEV đã học xong ít nhất 3 học kỳ có thể tham gia kỳ thi với điều kiện điểm trung bình chung của 3 học kỳ phải đạt từ 7.0/10 trở lên. Trong trường hợp đủ điều kiện và sinh viên không nợ môn học nào trong 4 học kỳ đầu thì sinh viên được vào học năm thứ 3 của chương trình PFIEV. 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI PHÂN NGÀNH CÁC NĂM

Năm 2021

Môn Toán

Môn Vật lý

Môn Tiếng Pháp

Môn Tiếng Anh

Năm 2020

Môn Toán

Môn Vật lý

Môn Tiếng Pháp

Môn Tiếng Anh

Năm 2019

Môn Toán

Môn Vật lý

Tiếng Pháp

Tiếng Anh

Năm 2018

Môn Toán

Môn Vật lý

Tiếng Pháp

Tiếng Anh

Năm 2017

Môn Toán

Môn Vật lý

Môn Tiếng Pháp

Môn Tiếng Anh

Năm 2016

Môn Toán

Môn Vật lý

Tiếng Pháp

Môn Tiếng Anh

Năm 2015

Môn Toán

Môn Vật lý

Môn Tiếng Pháp

Môn Tiếng Anh

Năm 2014

Môn Toán

Môn Vật lý

Môn Tiếng Pháp

Môn Tiếng Anh

ĐỀ THI PHÂN NGÀNH CÁC NĂM (THAM KHẢO)

Năm 2021

Môn Toán

Môn Vật lý

Môn Tiếng Pháp

Môn Tiếng Anh

Năm 2020

Môn Toán

Môn Vật lý

Môn Tiếng Pháp

Môn Tiếng Anh

Năm 2019

Môn Toán

Môn Vật lý

Môn Tiếng Pháp

Môn Tiếng Anh

Năm 2018

Môn Toán

Môn Vật lý

Môn Tiếng Pháp

Môn Tiếng Anh

Năm 2017

Môn Tiếng Anh

Môn Toán

Môn Vật lý

Môn Tiếng Pháp

Năm 2016

Môn Toán

Môn Vật lý

Môn Tiếng Pháp

Môn Tiếng Anh

Năm 2015

Môn Toán

Môn Vật lý

Môn Tiếng Anh

Năm 2014

Môn Toán

Môn Vật lý