Sinh viên 58CLC nhận được thư chấp nhận du học từ École de Ponts ParisTech

Chúc mừng các sinh viên 58CLC đã nhận được thư chấp nhận du học học bổng từ trường École de Ponts ParisTech (Pháp). Danh sách sinh viên nhận được thư chấp nhận gồm có:

  1. Vũ Mạnh Trung Hiếu, 58IT
  2. Nguyễn Nhật Hoàng, 58IT
  3. Nguyễn Đắc Hải, 58IT

Năm nhập học: 2017-2018

Giai đoạn: từ 01/9/2017 đến 30/9/2019