Sinh viên Ban Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) bảo vệ thành công trước Hội đồng Pháp – Việt

Ngày 30/5/2018, sinh viên chuyên ngành Cơ sở hạ tầng Giao thông bảo vệ trước Hội đồng Pháp – Việt. Hội đồng gồm có giáo sư Thibaut Skrzypek đến từ Ecole des Ponts ParisTech (ENPC) và các giảng viên thuộc chuyên ngành Cơ sở hạ tầng Giao thông.

Cùng ngày, sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Công trình thủy bảo vệ trước Hội đồng Pháp – Việt.  Hội đồng gồm có giáo sư Thibaut Skrzypek (ENPC) và các giảng viên thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Công trình thủy.

Ngày 6/6/2018, sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Đô thị bảo vệ trước Hội đồng Pháp – Việt. Hội đồng gồm giáo sư Jean-Michel DELEUIL đến từ Institut National des Sciences Appliquées Lyon (INSA Lyon) cùng các giảng viên thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Đô thị.

Để được bảo vệ trước hội đồng Pháp – Việt, sinh viên PFIEV phải bảo vệ thành công trước Hội đồng Việt, có đủ chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Pháp Delf B1 và Tiếng Anh Toefl 500 hoặc tương đương. Nếu bảo vệ thành công trước Hội đồng Pháp – Việt, sinh viên sẽ được cấp Phụ lục văn bằng có chữ ký cấp bằng của cả hai trường: Đại học Xây dựng và trường đối tác Pháp.

Cùng xem lại một số hình ảnh buổi bảo vệ:

Copy of Hoi dong Phap Viet - CSHTGT 1

Sinh viên 58 KSGT bảo vệ trước Hội đồng Pháp – Việt

Copy of Hoi dong Phap Viet - CSHTGT Các thầy cô Hội đồng Cơ sở hạ tầng Giao thông chụp ảnh cùng các bạn sinh viên bảo vệ

Copy of BVTN Hoi dong Phap Viet - KSCT

Sinh viên 58 KSCT bảo vệ trước Hội đồng Pháp – Việt

Copy of BVTN Hoi dong Phap Viet - KSCT 1

Các thầy cô Hội đồng Kỹ thuật Công trình thủy chụp ảnh cùng các bạn sinh viên bảo vệ

Copy of DSC09430

Các thầy cô Hội đồng Kỹ thuật Đô thị chụp ảnh cùng các bạn sinh viên bảo vệ

Ban KSCLC