Sinh viên Khóa 62 KSCLC bảo vệ Đồ án tốt nghiệp thành công tốt đẹp

Từ ngày 5/7 đến 13/7/2022, sinh viên các lớp 62KSGT, 62KSĐT, 62KSCT và 62KSVL bảo vệ thành công Đồ án tốt nghiệp. Sinh viên Kỹ sư chất lượng cao bảo vệ đồ án tốt nghiệp trước Hội đồng Việt để nhận bằng Tốt nghiệp do Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cấp và bảo vệ đồ án tốt nghiệp trước Hội đồng Pháp-Việt để nhận phụ lục Bằng Kỹ sư (ADDENDUM) do trường ĐHXDHN và trường đối tác Pháp cùng cấp.


Hội đồng Cơ sở hạ tầng Giao thông

Hội đồng Kỹ thuật Đô thị

Hội đồng Kỹ thuật Công trình thủy

Hội đồng Vật liệu Xây dựng

Để nhận được Bằng Kỹ sư chất lượng cao, sinh viên phải bảo vệ thành công trước hội đồng Pháp-Việt, đồng thời có đủ chứng chỉ Tiếng Pháp (DELF B1) và Tiếng Anh ( TOEFL 500 hoặc tương đương ). Năm học này, Hội đồng Pháp-Việt ngành Cơ sở hạ tầng giao thông (IT) và Vật liệu Xây dựng (MC) bảo vệ trực tiếp tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; ngành Kỹ thuật Đô thị (IU) và ngành Kỹ thuật Công trình thủy (IH) bảo vệ trực tuyến với sự tham gia của các giáo sư Pháp làm Chủ tịch hội đồng. Ngành Cơ sở hạ tầng Giao thông  và ngành Vật liệu Xây dựng có TS. Thibault SKRZYPEK đến từ trường PONT PARISTECH, ngành Kỹ thuật Đô thị  có PGS.TS Chatal BERDIER của trường INSA Lyon, ngành Kỹ thuật Công trình thủy (IH) có GS.TS Gael COMBE của trường GRENOBLE INP.

TS. Thibault SKRZYPEK chụp hình cùng hội đồng Vật liệu Xây dựng

Hội đồng Kỹ thuật Đô thị bảo vệ trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Cloud Meetings

Hội đồng Kỹ thuật Công trình thủy bảo vệ trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Cloud Meetings

Nhìn chung, tất cả các em đều chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng cho đợt bảo vệ và đã có kết quả bảo vệ thành công tốt đẹp, đó là 100% sinh viên KSCLC bảo vệ thành công trước Hội đồng Việt; 100% sinh viên KSCLC thuộc danh sách bảo vệ hội đồng Pháp- Việt đã bảo vệ thành công trước hội đồng Pháp-Việt và được các giáo sư Pháp đánh giá rất cao.

Niềm vui trên gương mặt của sinh viên sau khi bảo vệ Đồ án tốt nghiệp thành công

Với nền tảng tốt, kiến thức chuyên môn rộng, giỏi ngoại ngữ cùng với sự phấn đấu rèn luyện trong môi trường giáo dục tiên tiến, sinh viên KSCLC sẽ trở thành những kỹ sư xây dựng giỏi, tài năng, sẵn sàng đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp.

Ban KSCLC