Sinh viên KSCLC bảo vệ Tốt nghiệp thành công tốt đẹp – 6/2017

Trong các ngày 26 và 27/6, sinh viên các lớp 57KSGT, 57KSĐT và 57 KSCT tiến hành bảo vệ Đồ án tốt nghiệp để nhận bằng Tốt nghiệp do Trường Đại học Xây dựng cấp.

SV BVTN 57KSCT

Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp – 57 KSCT

SV BVTN 57KSDT

Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp – 57 KSĐT

Các ngày 29 và 30/6, sinh viên 57 KSGT, 57 KSĐT và 57 KSCT tiến hành bảo vệ trước Hội đồng Pháp – Việt để nhận phụ lục Bằng Kỹ sư do trường ĐHXD và trường đối tác Pháp cùng cấp. Để nhận được Bằng Kỹ sư chất lượng cao, sinh viên phải bảo vệ thành công trước hội đồng Pháp – Việt, đồng thời có đủ chứng chỉ Tiếng Pháp (DELF B1) và Tiếng Anh ( TOEFL 500 hoặc tương đương ).

BVTN 57KSGT

Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp trước Hội đồng Pháp – Việt (57 KSGT)

Copy of 57KSDT

Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp trước Hội đồng Pháp – Việt (57 KSĐT)

Copy of Le Trao bang TN

Tân sinh viên 57 KSCLC chụp ảnh cùng thầy cô trong Lễ trao bằng Tốt nghiệp