Tập đoàn AGC Nhật Bản tuyển thực tập từ xa sinh viên VLXD (7/2021)

AGC tuyển dụng Thực tập từ xa (có thu nhập) cho 01 bạn sinh viên năm cuối ngành VLXD- Đại học Xây dựng với nội dung:

  • Internship to research Vietnam market for coating material on metal substrate:

               (Thực tập nghiên cứu về thị trường vật liệu sơn phủ cho kim loại tại Việt Nam)

Lịch trình dự kiến của chương trình Internship (on-line) như sau:

  • 19/08 ― Đăng tin tuyển dụng trên kênh thông tin của Khoa
  • 23/09 ― Hạn nộp hồ sơ các bạn sinh viên
  • 29/09 – 01/10 ― Phỏng vấn
  • 02/10 ― Chọn ứng viên
  • 14/10 ― Gửi thư mời thực tập
  • Tháng 11 ― Bắt đầu khóa thực tập
Thông tin chi tiết: Liên hệ Khoa Vật liệu Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng, email: vatlieu@nuce.edu.vn