Thời khóa biểu HK2(2019-2020)

Ghi chú: 

  • Thời khóa biểu chỉ đưa lên website 01 lần đầu mỗi học kỳ. Các thay đổi nhỏ về việc hoán đổi Phòng học trong học kỳ (nếu có) có thể không được cập nhật.
  • Nếu bạn đang sử dụng Internet Download Manager (IDM), xin vui lòng tắt nó đi mới xem được