Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2016-2017

Ghi chú: Thời khóa biểu chỉ đưa lên website 01 lần đầu mỗi học kỳ. Các thay đổi nhỏ về việc hoán đổi Phòng học trong học kỳ (nếu có) có thể không được cập nhật.

Nhấn chuột vào đây để xem chi tiết Thoi khoa bieu HK2 (2016-2017)