Thông báo đăng ký NCKH SV 2016-2017

Thông báo đăng ký NCKH sinh viên năm học 2016-2017

Trình tự các bước thực hiện đăng ký NCKH:
– Lớp trưởng nhận Phiếu đăng ký NCKH cho lớp tại Bàn đón tiếp sinh viên – VP Ban KSCLC hoặc có thể tải xuống từ file đính kèm. PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH 2016-2017
– Sinh viên chủ động tìm và liên lạc với Giáo viên hướng dẫn hoặc Bộ môn liên quan mà sinh viên muốn đăng ký đề tài NCKH.
– Điền thông tin vào phiếu đăng ký “PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH SV NĂM HỌC 2016-2017“, xin chữ ký của Giáo viên hướng dẫn.
– Truy cập liên kết sau để cập nhật thông tin đăng ký vào Danh sách tổng hợp đăng ký NCKH.
– Nộp về VP Ban 01 bản photocopy Phiếu đăng ký, bản gốc sinh viên gửi tại Bộ môn đăng ký NCKH.

– Thời hạn nộp đăng ký NCKH về VP Ban KSCLC: trước ngày 30/9/2016.

– Ngày 3/10/2016, Ban KSCLC tổng hợp và nộp Danh sách tổng hợp đăng ký NCKH lên Phòng Khoa học Công nghệ.

TB trien khai NCKH Sinh vien 2016-2017_Page_1TB trien khai NCKH Sinh vien 2016-2017_Page_2