Thông báo tuyển sinh Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV năm học 2019-2020

pfiev-logo1

Chỉ tiêu tuyển sinh: 120 sinh viên

Các chuyên ngành tuyển sinh:

  • Cơ sở Hạ tầng Giao thông
  • Kỹ thuật Đô thị
  • Kỹ thuật Công trình thủy
  • Vật liệu Xây dựng
 
Giới thiệu Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV)
Ngành Cơ sở hạ tầng giao thông (IT)
Ngành Kỹ thuật Đô thị (IU)
Ngành Kỹ thuật công trình thủy (IH)
Ngành Vật liệu xây dựng (MC)