Trường Đại học Xây Dựng được kiểm định bởi tổ chức kiểm định của Châu Âu HCERES

Theo kế hoạch, từ ngày 27/2 đến ngày 28/2/2017, Trường Đại học Xây Dựng sẽ tiếp đón Đoàn chuyên gia của Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES) tới thực hiện đánh giá chất lượng của trường. Trường Đại học Xây Dựng là một trong 4 trường đại học đầu tiên của Việt Nam được đánh giá ngoài và kiểm định bởi một tổ chức kiểm định quốc tế của Châu Âu (3 trường khác là: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng).

Với tầm nhìn chiến lược: “Đến năm 2030 trở thành trường đại học hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng, đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế”, Trường ĐHXD luôn nỗ lực phát huy các giá trị cốt lõi: Chất lượng –  Hiệu quả – Phát triển – Hội nhập. Từ năm 1999, Trường ĐHXD đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cùng với các trường ĐHBK HN, ĐHBK – ĐHQG TPHCM và ĐHBK – ĐHĐN thực hiện đào tạo Chương trình kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) do Chính phủ Pháp tài trợ theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp. Ba chương trình đào tạo do Trường ĐHXD thực hiện đã được Ủy ban văn bằng kỹ sư Pháp (CTI) đánh giá và công nhận cho các giai đoạn 2004 – 2010, 2010 – 2016 và 2016 – 2022.

Đầu năm 2016, trong chuyến làm việc tại Pháp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga dẫn đầu đoàn công tác, đã tiếp xúc và đề nghị HCERES kiểm định chất lượng của 4 trường đại học tham gia Chương trình kỹ sư chất lượng cao (PFIEV). Ngày 4/4/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn chính thức đề nghị HCERES đánh giá, kiểm định chất lượng 4 cơ sở đào tạo này. Ngay sau đó, Trường ĐHXD đã bắt đầu chuẩn bị cho công tác tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của HCERES.

Trong chuyến thăm và khảo sát sơ bộ Trường ĐHXD, Đoàn chuyên gia HCERES đã kết luận Trường ĐHXD đáp ứng các điều kiện để thực hiện công tác kiểm định theo tiêu chuẩn của HCERES và đồng ý thực hiện kiểm định trường, đồng thời hướng dẫn quy trình kiểm định, bộ tiêu chuẩn đánh giá cũng như phương pháp luận lập Báo cáo tự đánh giá.

Ngày 20/01/2017 Trường đã hoàn thành Báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của HCERES gồm 6 lĩnh vực đánh giá: Chiến lược và Quản trị; Đào tạo và Nghiên cứu khoa học; Quá trình đào tạo và Định hướng hội nhập nghề nghiệp; Quan hệ đối ngoại; Quản lý và Điều hành; Chất lượng và Đạo đức.

Căn cứ trên phân tích Báo cáo tự đánh giá và hoạt động đánh giá trực tiếp tại trường vào các ngày 27 và 28/2/2017 tới đây, Đoàn chuyên gia HCERES sẽ lập Báo cáo đánh giá chất lượng Trường ĐHXD và trình Hội đồng kiểm định của HCERES để ra quyết định về kết quả kiểm định chất lượng trường. Dự kiến kết quả kiểm định sẽ được công bố vào tháng 7/2017.

Đến thời điểm này, Trường ĐHXD đã hoàn thành công tác chuẩn bị đón tiếp Đoàn chuyên gia HCERES tới thực hiện đánh giá chất lượng của trường và hy vọng sẽ đạt được kết quả kiểm định tốt đẹp.

Thông tin về HCERES

HCERES được thành lập theo luật số 2013-660 ngày 22/7/2013 trên cơ sở Cơ quan đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (AERES) và kế thừa các hoạt động của cơ quan này. HCERES là tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học độc lập có nhiệm vụ đánh giá các cơ sở đào tạo đại học, các tổ chức nghiên cứu và các chương trình đào tạo. HCERES là thành viên chính thức của Hiệp hội đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Châu Âu (ENQA) và Bộ tiêu chuẩn và Hướng dẫn về đảm bảo chất lượng (ESG) trong hệ giáo dục đại học Châu Âu (EHEA). Ngoài các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Pháp, HCERES còn tham gia đánh giá các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của các quốc gia thuộc EHEA. Trung bình hàng năm HCERES đánh giá và kiểm định 50 cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu; 630 đơn vị nghiên cứu; 600 chương trình đào tạo đại học; 300 chương trình đào tạo thạc sĩ và 70 chương trình đào tạo tiến sĩ.

HCERES cũng đã thực hiện đánh giá và kiểm định quốc tế đối với các trường đại học nước ngoài, các tổ chức giáo dục của Pháp ở nước ngoài, các đơn vị nghiên cứu hỗn hợp quốc tế.

Bộ tiêu chuẩn của HCERES dùng cho đánh giá các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu ở nước ngoài gồm 6 lĩnh vực, 17 tiêu chuẩn, 29 tiêu chí: Chiến lược và quản trị (sứ mạng, chiến lược phát triển, tổ chức thực hiện chiến lược, truyền thông); đào tạo và nghiên cứu khoa học (chính sách đào tạo, nghiên cứu, các loại hình đào tạo đáp ứng nhu cầu của người học); quá trình đào tạo và định hướng hội nhập nghề nghiệp (môi trường học tập và quản lý đào tạo); quan hệ đối ngoại; quản lý và điều hành (hệ thống tài chính, tài sản, nhân lực, hệ thống thông tin); chất lượng và đạo đức (chính sách đảm bảo chất lượng, đạo đức trong đào tạo và nghiên cứu).

Trường Đại học Xây dựng