Venir vivre en France – Préparer votre arrivée en France

Venir vivre en France – Préparer votre arrivée en France

Đây là tài liệu bổ ích, nên đọc, dành cho các bạn sinh viên sắp hoặc có dự định sang Pháp du học.

Tài liệu được biên soạn bởi Bộ Nội vụ Pháp, xuất bản năm 2016.

Xem chi tiết ở liên kết bên Venir vivre en France