Ngành Cơ sở Hạ tầng Giao thông (IT)

Ngành Kỹ thuật Đô thị (IU)

Ngành Kỹ thuật Công trình thủy (IH)

Ngành Vật liệu Xây dựng (MC)

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV

Giao lưu thầy và trò nhân kỷ niệm 20 năm PFIEV